THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:

Văn phòng: 1/245 Bình Lộc, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, Hải Dương.

Nhà máy sản xuất: thôn Quàn, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 096.3333.479 – 0962.262.016

E-Mail: Noithatductinhd@gmail.com